5. Gün (12 Eylül 2017-Salı)

07:30 – 09:00 Kahvaltı
09:00 – 10:30 Örnek Olay Yöntemiyle Alan Yazın Derleme (Betimsel İçerik Analiz, Tematik İçerik Analiz ve Meta Sentez)

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir

10:30 – 11:00 Kahve – Çay Arası
11:00 – 12:30 Örnek Olay Yöntemiyle Kuram Oluşturma 

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:00 – 15:00 Örnek Olay Yöntemiyle Nitel Temelli Araştırmalarda Geçerlik

Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç

15:00 – 15:30 Kahve – Çay Arası
15:30 – 17:00 Örnek Olay Yöntemiyle Nitel Temelli Araştırmalarda Güvenirlik

Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç

17:00 – 17: 30 Kahve – Çay Arası
17:30 – 19:00 N-Vivo 11.0 Programının Teknik Özellikleri

Doç. Dr. Mustafa Çakır

19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
20:00 – 21:30 N-Vivo 11.0 Programı ile Hazır Veriler Üzerinden Örnek Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Miraç Aydın

21:30 – 22:00 Serbest Zaman
22:00 – ……. Konaklama