6. Gün (6 Eylül 2018-Perşembe)

6 Eylül 2018- Perşembe
07:30 – 09:00 Kahvaltı
09:00 – 10:30 Örnek Olay Yöntemiyle Karma Temelli Araştırmalarda Veri Toplama Süreci

Prof. Dr. Ali Eryılmaz

10:30 – 11:00 Kahve – Çay Arası
11:00 – 12:30 Örnek Olay Yöntemiyle Karma Temelli Araştırmalarda Veri Analizi

Prof. Dr. Ali Eryılmaz

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 Örnek Olay Yöntemiyle Analiz Türleri (Anlatı analizi, göstergebilim, konuşma analizi vb.) Doç. Dr. Ali Ersoy
15:00 – 15:30 Kahve – Çay Arası
15:30 – 17:00 Örnek Olay Yöntemiyle Karma Temelli Araştırma Uygulamaları

Doç. Dr. Emine Çil

17:00 – 17:30 Kahve – Çay Arası
17:30 – 19:00 N-Vivo 11.0 Programı ile Kodlama Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Doç. Dr. Miraç Aydın

19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
20:00 – 22:00 Serbest Zaman
22:00 – Konaklama