8. Gün (8 Eylül 2017-Cumartesi)

8 Eylül 2018- Cumartesi
07:30 – 09:00 Kahvaltı
09:00 – 10:30 Örnek Olay Yöntemiyle Nitel Odaklı Verilerden Etkili Makale Yazımı

Prof. Dr. Muammer Çalık

10:30 – 11:00 Kahve – Çay Arası
11:00 – 12:30 Nitel Odaklı Verilerden Etkili Makale Yazım Sürecine İlişkin Grup Çalışması

Prof. Dr. Muammer Çalık – Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç

12:30 – 13:30 Kapanış ve Belge Teslimi

Prof. Dr. Salih Çepni – Ümmühan Ormancı –  Bestami Buğra Ülger

13:30 Otelden Ayrılış