1. Gün (19 Kasım – Cumartesi)

11:00 – 12:30 Otele Geliş
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Proje Açılışı

Prof. Dr. Salih Çepni – Ümmühan Ormancı – Rabia Özen Uyar

14.30 – 15:30 Tanışma Etkinliği

Doç. Dr. Berna Cantürk Günhan – Erkan Özcan

15:30 – 16:00 Kahve – Çay Arası
16:00 – 17:30 Örnek Olay Yöntemiyle Alan Taraması ve Tematik Analiz

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir – Osman Urhan

17:30 – 19:00 Nitel Araştırmaya Giriş

Doç. Dr. Nedim Alev – Sevinç Kaçar

19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
20:00 – 21:00 Nitel Araştırmalarda Metod-Desen-Yöntem Seçimi

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir – Erkan Özcan

21:00 – 22:00 Serbest Zaman
22:00 – … Konaklama