Proje Başvurusu

Proje Başvurusu

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk III” projesi; eğitim bilimleri alanında doktora yapan ve tezlerinde/çalışmalarında nitel temelli araştırma desenlerini kullanmayı planlayan 30 araştırma görevlisi ile gerçekleştirilecektir. Projeye katılacak olan araştırma görevlilerinin doktora yeterlik sınavında başarılı olması, tez önerisinin kabul edilmesi ve kabul edilen bu önerinin yönteminin nitel temelli olması veya nitel temelli araştırmaya yönelik çalışma yapmış olması şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 

Proje kapsamında örnek olay yöntemiyle verilecek olan NTA eğitimlerinin uygulamalı ve grup çalışması şeklinde planlanması nedeniyle 30 kişilik bir katılımcı grubu hedeflenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde Bursa ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin diğer illerinden gerçekleştirilecek başvurular da dikkate alınacaktır.

 

Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru ve tez önerisi formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Katılımcıların konaklama (3 kişilik odalarda) ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları gerekmektedir.

 

Başvuracak değerli katılımcıların aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir:
• Araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
• Eğitim bilimleri alanında doktora yapıyor olmak,
• Doktora tezlerinde nitel temelli araştırma desenlerini kullanıyor olmak veya nitel temelli araştırmaların kullanıldığı bilimsel makaleler yapmak

 

Başvurmak için lütfen başvuru ve tez önerisi/makale formunu indirip doldurunuz ve

Başvurmak için lütfen başvuru ve tez önerisi/makale formunu indirip doldurunuz ve  ntay4005@gmail.com adresine gönderiniz.