Proje Ekibi

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Yürütücü)
Doç. Dr. Ümmühan ORMANCI (Uzman)
Dr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra ÜLGER (Uzman)
Doç. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR (Uzman)
Prof. Dr. Ali ERSOY (Eğitmen)
Prof. Dr. Ali ERYILMAZ(Eğitmen)
Prof. Dr. Ali Paşa AYAS (Eğitmen)
Prof. Dr. Muammer ÇALIK (Eğitmen)
Prof. Dr. Engin KARADAĞ (Eğitmen)
Prof. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ (Eğitmen)
Doç. Dr. Berat AHİ (Eğitmen)
Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN (Eğitmen)
Doç. Dr. Elvan GÜNEL (Eğitmen)
Doç. Dr. Emine ÇİL (Eğitmen)
Doç. Dr. Hatice İrem ÇOMOĞLU (Eğitmen)
Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL (Eğitmen)
Doç. Dr. Nedim ALEV (Eğitmen)
Doç. Dr. Sibel BALCI (Eğitmen)
Doç. Dr. Miraç AYDIN (Eğitmen)
Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ (Eğitmen)
Araş. Gör. Dr. Erkan ÖZCAN (Rehber)
Öğr. Gör. Osman URHAN (Rehber)
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç KAÇAR (Rehber)
Dr. Öğrencisi Serhan SARIOĞLU (Rehber)
YL. Öğrencisi Hümeyra Azize YALÇIN (Rehber)